BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KONYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
RADYOLOJİ BÖLÜMÜ
RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

KORONER BT AJİYOGRAF

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI

TORASIK AORT ANEVRİZMASI VE DİSEKSİYONU

AORTO-İLİAK TIKAYICI HASTALIK

KAROTİD ARTER HASTALIĞI

VARİS

GİRİŞİMSEL KANSER TEDAVİSİ

PTA (Balon ile genişletme) ve STENT YERLEŞTİRİLMESİ


GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ


Girişimsel radyoloji temel olarak görüntüleme cihazlarının kılavuzluğunda (Anjiografi cihazı, US, BT) vucuda milimetrik kesilerden girilerek pek çok hastalığın tanı ve tedavisinin yapıldığı bir bilim dalıdır.
Atardamardaki darlık ve tıkanıklıklarının çoğunluğu girişimsel radyologlar tarafından başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Yapılan işlem genellikle kasık bölgesinden damar içine kateter denen ince plastik tüplerle girip damarların görüntülenmesi ve sonra darlıkların balon ile genişletilmesi ya da stent yerleştirilerek açılmasıdır. Günümüzde artık ana atardamardaki genişlemeler (torakal ve abdominal aort anevrizması) açık ameliyata gerek duyulmadan anjiyografi yöntemiyle tedavi edilebilmektedir. Boyun atardamarındaki ciddi darlıklar bu damarlara stent yerleştirilerek tedavi edilebilmektedir. Bazı damar yaralanmaları, damar hastalıkları ya da değişik nedenlerle oluşan kanamalarda ameliyata gerek olmadan embolizasyon (tıkama) yöntemiyle kanamayı durdurmak mümkün olmaktadır. Aynı şekilde damarlarda var olan balonlaşmalar, damar yumakları ve benzeri damar anormalliklerinin anjiyografi ile tedavisi mümkün olabilmektedir.
Toplardamar hastalıkları içinde varis son yıllarda gelişen Lazer tedavisi yöntemiyle, damar içinden başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Lazer tedavisi (endovenöz lazer ablasyonu, EVLA) denilen bu yöntemde varisin kendisi değil varis oluşturan kaynak damarlar tedavi edilir.
Atar ve toplar damar hastalıkları dışında vücut içindeki apse ve kist gibi sıvıların tedavisi ameliyata gerek duyulmadan görüntüleme yöntemleri kullanılarak yerleştirilen kateterler aracılığı ile yapılabilmektedir.
Tıkanan idrar yolları ve safra yollarına da kateter yada stentler yerleştirilerek kesin tedavi yapılana kadar bu sıvıların vücutta birikerek hastaya zarar vermesi engellenebilir. Bunlar içinde en bilineni sarılık oluşturan tümörlerde sarılığın giderilmesidir.
Karaciğer başta olmak üzere bazı böbrek ve akciğer tümörlerinde radyofrekans ablasyon denen yöntemle tümörün yakılarak yok edilmesi ya da küçültülmesi ve ameliyat yapılabilir hale getirilmesi mümkün olabilmektedir. Özellikle bazı tümörlere bağlı ağrı durumunda, görüntüleme yöntemleri eşliğinde ağrı oluşturan sinirlere değişik ilaçlar vererek ağrının geçici ya da kalıcı olarak tedavisi mümkündür.